ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม

385 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอย่างยั่งยืน

    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากฟาร์มของสำนักวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตในฟาร์มเพื่อเพิ่มรายได้และยืดระยะเวลาของผลผลิตสด เช่น การแปรรูปผงผักเคลอินทรีย์ การแปรรูปรูปเครื่องดื่มอัญชัน เครื่องดื่มข้าวโพด และข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุงสุญญากาศ และปัจจุบันสำนักวิจัย ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงเชิงอุตสหกรรม มีการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงซีบีดีร่วมกับบริษัทเอกชน ทำให้อนาคตจะมีวัตถุดิบที่จะสามารถนำไปพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และได้รับความสนใจจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นอย่างมาก  หลังจากรัฐบาลประกาศปลดล็อคให้สามารถขออนุญาตปลูก ผลิต นำเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงเป็นแนวทางที่จะรองรับผลผลิตเหลือใช้จากกัญชง และสามารถสร้างองค์ความรู้ การถ่ายถอดงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ สู่เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักวิจัย ฯ  และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ของสำนักวิจัย ฯ ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแปลงสู่กล่องสามารถวางขายผ่านช่องทางออนไลน์  ออฟไลน์ เป็นช่องทางการบริการวิชาการให้เกิดรายได้และสามารถเชื่อมโยงให้กับกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายให้เป็นการพึ่งพาตนเองและพอเพียงต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ด้านที่ 4) โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

    การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากวัตถุดิบสมุนไพรของสำนักวิจัยฯ ดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงเชิงอุตสหกรรม และพื้นที่สำนักวิจัย ฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือเป็นสถานที่สำหรับบูรณาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแหล่งการทดสอบ และปลูกกัญชงเชิงอุตสหกรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสำนักวิจัย ฯ สู่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสมุนไพรจากสำนักวิจัย ฯ
2. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อบริการวิชาการให้เกิดรายได้

พื้นที่ดำเนินโครงการ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวหน้าโครงการ : นางสาววัชรินทร์  จันทวรรณ์  สังกัด : กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้