บทความทั้งหมด

Maejo Preminm คลิปองค์ความรู้สู่ชุมชน ตอน การแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ บริหารจัดการโดย นักศึกษา และทีมงานสาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้1 การทำง่ายไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่ำโดยใช้แค่เศษพืชและมูลสัตว์ และปุ๋ยได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร

การตลาดเกษตรสมัยใหม่ เป็นการวางแผนการจัดการธุรกิจ การตลาด การขาย และเป็นการจัดการระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ เป็นต้น

การผลิตผักอินทรีย์ครบวงจร เกษตรอินทรีย์คือการไม่เติมแต่ง มีความเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ แหล่งน้ำ ดิน ต้องได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งอาคารโรงเรือนต่างๆ

จุลินทรีย์กลุ่มของฟิกแบคทีเรียเป็นกลุ่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยตรืไนโตรเจนและสามารถช่วยสร้างสารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้หลากหลายชนิด

ไมโครกรีน คือ ต้นอ่อนของพืชผักชนิดต่างๆ ที่มีการงอกและยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ โดยอาจเพาะจากเมล็ดของพืช ผัก สมุนไพร หรือธัญพืชต่างๆ

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสมัยใหม่

การเลี้ยงไก่แบบออร์แกนิกหมายถึงการปล่อยให้พวกมันอยู่ได้อย่างสบาย ปราศจากความเครียด และไม่ใช้สารเคมี

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชอยู่เสมอ องค์ประกอบของดินที่ดี ควรประกอบไปด้วย อนินทรียวัตถุ 45%....

การสร้างคอก ผลิตอาหารสัตว์ การให้อาหารและน้ำสำหรับการเลี้ยงสุกร...

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต...

อัญชัน (Butterfly bea) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เก๊กฮวย เป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ อยู่ในวงศ์ Compositae...

เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาท ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

การจำลองกลุ่มบ้านล้านนาและวิถีชีวิตของคนล้านนา...

เลี้ยงสัตว์อินทรีย์โดยถ่ายทอดความรู้ การผลิตอาหารสัตว์ สร้างคอกหมู ให้อาหารและน้ำ

การไถนาโดยใช้ควาย วัฒนธรรมการปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและริมรั้วบ้าน การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์

เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ...

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555...

ขยายพันธุ์จากการนำเข้ามาในประเทศไทย โดยชาวจีนนำเข้ามาถวายเจ้าดารารัศมี พระชายาในรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2439

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาท ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

เมื่อนำพืชออกปลูกสู่โรงเรือนต้องดัดแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ใกล้เคียงกับสภาพของต้นที่อยู่ในขวดให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ทำให้ต้นพืชสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและเจริญเติบโตได้ดีในที่สุด

ฐานการปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

อาหารสำหรับสุกรขุนกิน เพื่อให้สุกรมีการเจริญเติบโตที่ดีนั้น ต้องตรงกับความต้องการของสุกรในแต่ละช่วงอายุและควรให้อาหารสุกรกินอย่างพอดีไม่มากและน้อยเกินไป

ฐานการปลูกข้าว ใน 9 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คิดเป็น 30% ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อการปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคให้พอเพียงตลอดทั้งปี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้