บทความทั้งหมด

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชอยู่เสมอ องค์ประกอบของดินที่ดี ควรประกอบไปด้วย อนินทรียวัตถุ 45%....

การสร้างคอก ผลิตอาหารสัตว์ การให้อาหารและน้ำสำหรับการเลี้ยงสุกร...

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต...

อัญชัน (Butterfly bea) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เก๊กฮวย เป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ อยู่ในวงศ์ Compositae...

เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาท ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

การจำลองกลุ่มบ้านล้านนาและวิถีชีวิตของคนล้านนา...

เลี้ยงสัตว์อินทรีย์โดยถ่ายทอดความรู้ การผลิตอาหารสัตว์ สร้างคอกหมู ให้อาหารและน้ำ

การไถนาโดยใช้ควาย วัฒนธรรมการปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและริมรั้วบ้าน การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์

เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ...

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555...

ขยายพันธุ์จากการนำเข้ามาในประเทศไทย โดยชาวจีนนำเข้ามาถวายเจ้าดารารัศมี พระชายาในรัชกาลที่ 5 ราวปี พ.ศ. 2439

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาท ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ฐานการปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ฐานการปลูกข้าว ใน 9 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คิดเป็น 30% ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อการปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคให้พอเพียงตลอดทั้งปี

ฐานเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงสุกรแบบประยุกต์ และการเลี้ยงปลาในกระชัง

“ผักเคล” ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผักสีเขียวทั้งมวล (Queen Of Greens) และได้รับการยอมรับว่าเป็น Super food หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและหลากหลาย เมื่อเทียบกับผักประเภทอื่นๆ ในปริมาณที่เท่ากัน

เมื่อนำพืชออกปลูกสู่โรงเรือนต้องดัดแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ใกล้เคียงกับสภาพของต้นที่อยู่ในขวดให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ทำให้ต้นพืชสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและเจริญเติบโตได้ดีในที่สุด

อาหารสำหรับสุกรขุนกิน เพื่อให้สุกรมีการเจริญเติบโตที่ดีนั้น ต้องตรงกับความต้องการของสุกรในแต่ละช่วงอายุและควรให้อาหารสุกรกินอย่างพอดีไม่มากและน้อยเกินไป

การดูแลสุกรขุนระยะเล็ก ระยะรุ่น และระยะขุนถึงขาย

สำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุ่มไข่และหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ทำลายทิ้ง

"ลำไย" ผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม มีผลผลิตเป็นจำนวนมากทำให้ผลผลิตในฤดูตกต่ำ

เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายที่จะเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศ

ต้นกัญชง เป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชา แต่ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด การปลูกต้นกัญชงจะใช้เมล็ด มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลาง

เนื้อผลน้อย แต่แห้งกรอบ กลิ่นคล้ายกะทิ เมล็ดในเล็ก มักติดผลไม่ค่อยดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้