Blog

บทความน่ารู้ในโครงการ Maejo Agricultural Research and Innovation Center (MARIC)

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชอยู่เสมอ องค์ประกอบของดินที่ดี ควรประกอบไปด้วย อนินทรียวัตถุ 45%....

การสร้างคอก ผลิตอาหารสัตว์ การให้อาหารและน้ำสำหรับการเลี้ยงสุกร...

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้ สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต...

อัญชัน (Butterfly bea) เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเครื่องดื่มและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เก๊กฮวย เป็นพืชกลุ่มเดียวกับเบญจมาศ อยู่ในวงศ์ Compositae...

เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ...

"ลำไย" ผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม มีผลผลิตเป็นจำนวนมากทำให้ผลผลิตในฤดูตกต่ำ

เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเป้าหมายที่จะเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศ

ต้นกัญชง เป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชา แต่ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด การปลูกต้นกัญชงจะใช้เมล็ด มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลาง

เนื้อผลน้อย แต่แห้งกรอบ กลิ่นคล้ายกะทิ เมล็ดในเล็ก มักติดผลไม่ค่อยดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนองพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ตั้งฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2539

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม

เป็นการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสุกรแบบฟาร์มโดยทั่วไปกับการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ “หมูหลุม”

มี 4 วิธีได้แก่ การเพาะเมล็ด การแยกหน่อหรือเหง้า การผ่าหน่อและการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ลักษณะของกล้วยหอมทอง มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน เปลือกบาง ไม่เหนียว สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง

สำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุ่มไข่และหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่ทำลายทิ้ง

การดูแลสุกรขุนระยะเล็ก ระยะรุ่น และระยะขุนถึงขาย

อาหารสำหรับสุกรขุนกิน เพื่อให้สุกรมีการเจริญเติบโตที่ดีนั้น ต้องตรงกับความต้องการของสุกรในแต่ละช่วงอายุและควรให้อาหารสุกรกินอย่างพอดีไม่มากและน้อยเกินไป

เมื่อนำพืชออกปลูกสู่โรงเรือนต้องดัดแปลงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ใกล้เคียงกับสภาพของต้นที่อยู่ในขวดให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ทำให้ต้นพืชสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและเจริญเติบโตได้ดีในที่สุด

“ผักเคล” ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผักสีเขียวทั้งมวล (Queen Of Greens) และได้รับการยอมรับว่าเป็น Super food หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและหลากหลาย เมื่อเทียบกับผักประเภทอื่นๆ ในปริมาณที่เท่ากัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้